คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

วิธีการยืนยันใบเสนอราคา

       สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่ต้องการใบเสนอราคา ให้แจ้งข้อมูลลงในแบบฟอร์มทั้งในส่วนของข้อมูลองค์กร,

ข้อมูลผู้ติดต่อ, สินค้าที่สนใจพร้อมจำนวนที่ต้องการ และ click "ยืนยันไปเสนอราค" ด้านล่าง

ทางบริษัทฯจะรีบดำเนินการและติดต่อกลับโดยเร็ว

ข้อมูลองค์กร

 ชื่อบริษัท / Comapany name* 

 ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี / Address*

 ปัจจุบันท่านเป็นลูกค้าPakSupply อยู่หรือไม่*  x ใช่   หรือ   x ยังไม่เคยใช้บริการ

 สินค้าที่สนใจ / Product*

ข้อมูลผู้ติดต่อ

 ชื่อ-สกุล / Contact name*

 หมายเลขโทรศัพท์ / Tel no*.

 หมายเลขมือถือ / Mobile no*.

 หมายเลขแฟกซ์ / Fax no.

 อีเมลล์ / E-mail

expand_less